kisisel verilerin korunmasi ( KVKK )

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni kişisel verilerin Arp Teknoloji tarafından neden ve nasıl işlendiğine, işleme faaliyetleri sırasında gözetilen yasa, politika ve prosedürlere ilişkin ve kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarıyla ilgili bilgi verir. Bu beyan ister kişilerin kendilerinden ister başkaları tarafından Arp Teknoloji’ye verilmiş olsun elde edilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Arp Teknoloji bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar için kişisel verileri işler ve bu amaçlara ilişkin hangi verilerin işlendiği, veri toplama şekli, aktarım, veri işlemeye dair hukuki dayanak yine işbu aydınlatma metninde belirlenmiştir.

Kişisel veriler toplanırken ve işlenirken, Arp Teknoloji’nin politikası kişisel verileri neden ve nasıl işlediği konusunda net olmaktır. Belirli işleme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için bu beyanın ilgili bölümleri incelenebilir.