google cloud platform

google cloud platform (gcp):

kısaca google cloud platform veya gcp hakkında konuşalım.

günümüzün iş zorluklarından biri, günümüzün yeni dijital çağında nasıl yenilikler yapılacağı ve nasıl büyüneceğidir. çevresinde sosyal, jeo-politik ve teknolojik değişiklikler olduğunda, müşterilerin iş modelleri ve süreçleri bunlardan etkilenmektedir.

örneğin,perakende sektöründe şirketler artan tüketici beklentileri, rekabet, daha sıkı kar marjları ve yeni teknolojilerin hızlı değişimi nedeniyle baskı altında kalan bir sektördür.

bu gibi sektörlerde bulunan şirketlerin değişen taleplere ve rekabetçi bir ortama ayak uydurmak için çalışanlarının her alanda yenilik yapabilecek ve adapte olabilmelerini sağlayabilme gibi zorlukları vardır. aksi halde, ayak uyduramayan şirketler eski olma ya da bir rakip tarafından yok olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

google cloud platform, şirketlerin sektörlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları ele alan çözümlerle dijital dönüşüm gerçekleştirmelerine yardımcı olur, böylece işlerini daha da ileriye götürebilirler.

google cloud’un altyapısı, işletmelerin yüksek düzeyde kullanılabilir, güvenilir ve güvenli depolama, bilgi işlem ve ağ iletişimi gibi işlerini yürütmesi için gereken temel hizmetleri sağlayarak işlerini çok kolaylaştırmaktadır.

gcp şemsiyesi içinde, müşterilerin işlerini dijital olarak dönüştürmek için kullanabileceği yüzden fazla ürün ve hizmet bulunmaktadır.

google cloud platform, şirketlerin hızlı uygulama geliştirme ve yineleme yapmalarını sağlayan google "kubernetes engine" gibi ürünlere sahiptir. "kubernetes", şirketlerin uygulamalarını ve hizmetlerini kapsayıcı bir ortamda dağıtmalarını, güncellemelerini ve yönetmelerini kolaylaştırır. google cloud ayrıca müşterilerin herhangi bir kod değişikliği yazmasına gerek kalmadan üç saat gibi kısa bir sürede birden fazla bulut sağlayıcısında çalışabilecekleri "anthos" gibi hizmetlere sahiptir.

velostrata:

şirketlerin bilgi teknolojisi altyapılarını modernize etmelerine yardımcı olmak için "velostrata" var.

"velostrata", şirketlerin uygulamalarını en iyi şekilde nasıl taşıyacaklarını, özelleştirebileceklerini ve hızlı modernleşmelerine yardımcı olur. bu, tek bir uygulamayı birkaç tıklamayla taşımak veya binlerce sanal makineyi aynı şekilde çok hızlı taşımak olabilir.

işletmelerin mevcut uygulamaları modernize etmelerine ve yeni uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olmak için gcp veritabanı, mevcut kullanılan veritabanlarını buluta taşımak için seçenekler sunmasının yanı sıra, perakende, finans, oyun veya herhangi bir sektördeki çeşitli iş yükleri için yüksek oranda ölçeklenebilir veri depolarından yararlanma olanağı sunar.

bigquery:

işletmelerin verilerini analiz etmelerine yardımcı olmak için, "bigquery" ürünü vardır. bigquery ile şirketler basit sql sorgularıyla verilerini hızlı bir şekilde analiz edebiliyor, geliştiricilerin üretken olmasına ve yerel "kubernetes" kümelerine veya birden çok bulut sağlayıcısına kod yazmasına, hatalarını ayıklamasına ve dağıtmasına yardımcı olmak için "cloud code", "vscode" ve "ntellij" gibi tümleşik geliştirme ortamlarına destek sağlar.

"cloudbuild" ve "binary authorization" (ikili yetkilendirme) gibi araçlarla, geliştiriciler sürekli güvenlik ve sürekli dağıtım kanallarının bir parçası olarak yalnızca güvenilir yapay nesnelerin dağıtılmasını sağlamak için derin güvenlik taramaları yapabilir ve otomatik dağıtım politikaları oluşturabilir.

akıllı analitikle verilerden öngörü elde etmek için "automl" gibi ürünler, sınırlı makine öğrenimi uzmanlığına sahip işletmelere ve geliştiricilere, işletme ihtiyaçlarına özel yüksek kaliteli modeller yetiştirme konusunda yardımcı olur.

bunlar, şirketlerin altyapı yönetimi yerine, işlevselliğe odaklanmasını sağlayan yüzün üzerinde güçlü google cloud platform ürün ve hizmetinden yalnızca birkaçı. işletmeler, şirketlere sağladığı değer nedeniyle google cloud platform'a taşınıyor.

google cloud platform, şirketlerin:

  • altyapı maliyetlerini azaltır,

  • güvenilirliği artırır ve sorunsuz ölçeklendirir,

  • verilerden daha fazla değer elde edilmesini sağlar ve iş sonuçlarını tahmin eder,

  • hızla yeni uygulamalar ve deneyimler oluşturur,

  • hizmet ve iş ortaklarını iş platformlarına bağlar,

  • ekipleri güvenli cihazlarla üretken hale getir

hazırlayan: tahsin yigit

© 2008-2020 by arp teknoloji - bursa-türkiye