sıkça sorulan sorular

ARP Nedir?

Adres Çözümleme Protokolü (Address Resolution Protocol, ARP): tüm ağ cihazlarının (bilgisayar, mobil telefon, tablet, modem, switch, router v.s.) ağ katmanında aralarında veri bağlantıları sağlayabilmeleri için, sahip oldukları IP adreslerinin MAC adreslerine çözümlenmesini sağlayan önemli bir iletişim protokolüdür. Bu protokolün standartları 1982 yılında RFC 826'da tanımlanmıştır.

Bu konuyu biraz daha detaylı açıklamak gerekirse; Örneğin, ağ içerisinde bulunan bir bilgisayarın diğer bir bilgisayara/sunucuya veri gönderebilmesi için, diğer hedef bilgisayarın/sunucunun ağ kablosunun takılı olduğu ethernetin sahip olduğu fiziksel MAC adresini öğrenmek zorundadır. İşte bu bilgiyi öğrenme esnasında, tüm ağdaki cihazlara gönderdiği isteğe "ARP isteği" (ARP Request) denir.

Bu sorguyu alan switch, router, modem gibi ağ iletişim cihazları sahip oldukları tüm portlara bu talebi gönderir ve portlara bağlı olan tüm cihazlar bu sorguyu alırlar. Sorulan IP adresi kendisine ait olan ağ cihazı, "Arp Reply" ile cevap dönüşü yapar. Bu Arp Reply yanıtı, switch, router, modem gibi ağ cihazları vasıtası ile talebi yapan cihaza iletilir, bu şekilde kaynak bilgisayar hedef bilgisayarın IP adresine karşılık gelen fiziksel MAC adresini öğrenmiş olur.

ARP isteklerinin tüm ağ cihazları tarafından ilk kez yapılmaları sonrasında, switch, router, modem gibi ağ iletişim cihazları, daha sonraki taleplere hızlı cevap dönüşü yapabilmeleri için bu bilgileri kendileri üzerinde ARP Tablolarında saklı tutarlar ve periyodik aralıklar ile bu bilgileri güncellerler.

ARP Adres Çözümleme Protokolü Komutları (Address Resolution Protocol):

arp -a Mevcut ARP kayıtlarını görüntüleyin,

arp -d Mevcut ARP kayıtlarını silin,

arp -a -N if_addr Mevcut ARP kayıtları içerisinden, komutta belirtilen IP adresine ait MAC adresini öğrenme,

Örnek: arp -a -N 192.168.1.199

arp -s Mevcut ARP kayıtlarına sabit bir kayıt ekleme,

Örnek: arp -s 192.168.1.199 00-BB-21-5B-2E-9B

© 2008-2020 by arp teknoloji - bursa-türkiye